Elektro-Emanuel AB

Elektro-Emanuel vill bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle och arbetar aktivt med att integrera miljötänket på alla nivåer i vårt arbete. Vi ligger långt fram när det gäller ny teknik och nya produkter, och satsningen på vår egen energi- och miljöavdelning med uppdraget att effektivisera energianvändningen ingår i konceptet. Detta ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder att minska kostnaderna för sin energiförbrukning och bli sin egen producent.