Rexel och Enequi tecknar avtal och ökar tillgängligheten av energilager

Publicerad

Genom det nya avtalet erbjuds nu Sveriges elinstallatörer ett brett utbud av intelligent energilagring direkt via Rexels försäljningskanaler.

Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och lösningar som energieffektiviserar Sverige och erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader. Det nya avtalet med Enequi, den svenska utvecklaren av intelligent energilagring och energioptimering, är ytterligare ett steg på vägen!

– Både vi och våra kunder, installatörerna, får fler och fler förfrågningar kring energilager och energioptimering, oftast i samband med solcellsinstallationer och tillväxten i år har varit mycket kraftig. Energilagring är viktigt för att öka egenanvändningen av solelsproduktionen, kunna sälja stödtjänster till elnätet, kapa effekttoppar och minska sina elkostnader. Tillsammans med Enequi breddar vi vårt sortiment ytterligare för att fortsätta ligga i framkant och bidra till lönsamma installationer både för installatören och slutkunden, säger Christoffer Löfquist, produktchef för sol, energilager och elbilsladdning på Rexel.

Enequis QuiPower-plattform med intelligent och automatiserad styrning för energioptimering av fastigheter finns att tillgå direkt via Rexel sedan december 2022. Det innebär att Rexel lagerhåller energilager, växelriktare och styrning från Enequi för att göra installatörernas vardag ännu enklare.

– Vi ser samarbetet med Rexel som ett stort steg framåt i vårt erbjudande till el- och solelsinstallatörer, eftersom de har ett starkt energierbjudande inom sol, ladd, energilager, belysning och smarta fastigheter. Rexel har ett rikstäckande butiksnät och nära samarbete med ett stort antal installatörer som nu på ett effektivt och smidigt sätt får tillgång till intelligent energilagring. Rexel har även ett tydligt fokus på energismarta lösningar och tjänster, precis som vi på Enequi, så det här avtalet känns helt rätt för båda parter, säger Håkan Svärd, vd på Enequi.