Enequi och Save by Solar i nytt samarbete för att modernisera hur företag använder energi

Publicerad

Med en gemensam vision om att effektivisera sättet som fastighetsägare använder sin energi inleder nu Save by Solar och Enequi ett långsiktigt samarbete för att skapa förändring.

De båda unga svenska bolagen ingår idag i infrastrukturinvesteraren Polar Structures portfölj av innovativa bolag med en hållbar strategi.

– Vi ser stora fördelar med att vi investerat i både Enequi och Save by Solar som vi kan realisera genom ett samarbete. Båda företagen ligger helt rätt i tiden med sina satsningar på hållbar energi och vi ser potential att driva energiomställningen framåt ytterligare genom att ta vara på synergieffekterna bolagen emellan, säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure.

Enequi har under det senaste året haft fokus på den privata villamarknaden där nyfikenheten kring energilagret QuiPower Storage varit stort. Save by Solar å andra sidan har större fastigheter i fokus och deras solcellssystem kan idag hittas på tak tillhörande bland annat ICA Fastigheter, Catena, Klövern och Castellum.  

– Enequi har från början utvecklat QuiPower-systemet för att vara skalbart från den lilla villan till den stora fastigheten. Tidigare har de större fastighetsägarna inte varit riktigt redo att ta steget till energilagring, men vi märker att det börjar röra sig även på den marknaden. Tillsammans med Save by Solar har vi därför satt i gång ett antal projekteringar för större fastigheter med både solpaneler, energilagring och annan spännande funktionalitet, säger Håkan Svärd, VD på Enequi.

Större fastigheter innebär i de flesta fall mer yta att installera solcellssystem och därmed större möjligheter till grön solelsproduktion. Med ökad belastning på elnätet, kostsammare effekttariffer och högre energikrav blir möjligheten att ta vara på och använda sig av en högre andel ren och miljövänlig el allt viktigare för företag.

– Genom samarbetet med Enequi kommer våra solcellssystem att kunna utökas med intelligent energilagring och skapa bättre förutsättningar för företagen att nyttja mer av sin egenproducerade förnybara el. Vi ser potential för många intressanta projekt tillsammans med Enequi, säger Linus Baihofer Werner, VD och grundare av Save by Solar.


 Vid frågor kontakta Julia Erikson, marknadschef. Tel: 010 – 122 17 43