100 miljarder i ökade intäktsramar skapar incitament för intelligent energilagring

Publicerad

Elnäten i Sverige är monopol och regleras av Ei utifrån gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Ei beslutar om företagens intäktsramar, det vill säga de totala avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod. I början av april satte man intäktsramarna för perioden 2024-2027 och den innebär en ökning med 100 miljarder kronor, jämfört med det intäktsutrymme som man fattade beslut om för perioden 2020-2023 (omräknat till 2022 års prisnivåer). Intäktsramarna uppgår till 326 miljarder kronor (2022 års prisnivå) och utöver detta har vissa elnätsföretag möjlighet att föra med sig tidigare outnyttjade intäktsutrymmen. Hur är det ett incitament för energilagring?

Elräkningen blir dyrare

Om du bor i villa idag är du säkerligen medveten om att din elräkning består av flera delar, främst elhandel- och elnätskostnader. Även om intäktsramarna inte slår rakt ner på den egna elräkningen så innebär höjda intäktsramar en mycket trolig ökning av elnätsdelen på din elräkning. (Andra intäktsströmmar är t.ex. anslutningsavgifter och underhållstjänster).

Så kan du sänka din elräkning

Elnätsdelen av elräkningen kan kännas omöjlig att påverka – men det är den faktiskt inte. Med intelligent teknik kan du minska dina kostnader även för elnätet.
Elnätsdelen består också av flera delar, där du ofta betalar för den anslutningsstorlek du valt, till exempel en huvudsäkring på 16 eller 20 Ampere – det vill säga hur mycket ström du som mest kan använda in i fastigheten på en och samma gång.


Sen betalar du ofta en överföringsavgift som är den kostnad du får betala för att utnyttja elnätet. För varje gång du tänder lampan, varmvattenberedaren går igång eller du laddar elbilen så behöver el transporteras från där den producerats till ditt eluttag – och det sliter på ledningar och kräver underhåll av elnätet. Så det får du betala för.
Överföringsavgifter kan också skilja sig mellan olika timmar på dygnet – beroende på hur efterfrågan på el ser ut i ditt elnätsområde. Priserna styrs av ditt elnätsbolag.


Med QuiPower från Enequi kan du minska ditt behov av överförd el – vilket är ett tydligt incitament för energilagring. Det görs genom att du använder din egenproducerade solel på ett smartare sätt så att du själv kan ta tillvara på så mycket som möjligt av din solel inom fastigheten. QuiPower ser även till att optimera när elbilsladdning och annan energikrävande utrustning använder el – så att du belastar elnätet som mest när det kostar som minst – samtidigt som du ser till att nyttja solelsproduktionen maximalt!


Men QuiPower kan mycket mer än så – läs mer här.