Vad är fördelarna med intelligent energilagring?

Fler och fler upptäcker hemmabatterier och möjligheten att kunna lagra el från sina solpaneler för att nyttja dem bättre. Men vad är fördelen med ett hemmabatteri och hur skiljer sig ett vanligt batteri från intelligent lagring? Vi reder ut vad fördelarna är och vad de olika funktionerna innebär.

Att investera i solpaneler till sin fastighet är ett smart beslut för den som vill öka sin självförsörjning och ta steget mot en mer hållbar energiförbrukning. Vill man få ut det mesta av sina solceller så bör man även överväga att investera i ett batteri kopplat till panelerna, eftersom det gör att man kan lagra solenergi.

När solen skiner mycket kan det innebära att dina solceller producerar mer el än vad du har användning för just då. Med ett hembatteri till solcellerna så lagras det här elöverskottet i batteriet och den elen kan sen användas när solen går i moln. Den här funktionen kallas ofta för timeshifting. Har man ett hembatteri utan intelligent styrning så är det så det fungerar – batteriet laddas upp när solen skiner och laddas sen ur så fort du förbrukar el hemma. Det är ett smart sätt att utöka användandet av solel, men för att kunna göra de riktigt stora besparingarna på elräkningen så krävs det att batteriet kommer med en intelligent styrning – en så kallas EMS.

Avancerad elprisoptimering

På marknaden finns idag en rad olika smarta hembatterier som gör att man kan lagra solenergi, men det kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt och vad fördelarna egentligen är när batteriet har en EMS. De allra flesta smarta batterier har funktionalitet för att kunna styra förbrukningen efter elpriserna och använda el från batteriet när priset är högt. Det här är en stor fördel, eftersom det innebär att kostnaderna för elen blir lägre när du kan använda din egenproducerade el vid dessa tillfällen.

Det som gör att QuiPower sticker ut vid elprisoptimering – som den funktionen ofta kallas – är helt enkelt mängden data som analyseras. Andra hembatterier på marknaden tar hänsyn till priserna, men det här kan i slutändan innebära att din sparade solenergi tankas ur från batteriet vid den första peaken på elpriser eller vid ett tillfälle när du inte är hemma och använder så mycket energi, eftersom systemet agerar här och nu istället för att tänka framåt.

QuiPower tar inte bara hänsyn till det aktuella elpriset, utan tar även med i beräkning hur priset utvecklar sig framåt och kan till exempel förutspå en ännu högre elpristopp eller förutse att du kommer att behöva använda mycket el senare under dagen när du ska starta diskmaskinen, duscha och ladda elbilen samtidigt. Den här typen av avancerade analys är unik för just QuiPower och innebär i slutändan att du får ännu lägre elkostnader, eftersom intelligensen i QuiPower gör noga avvägningar för när elen ska sparas och när den ska säljas.

Kapa effekttoppar

En annan fördel med intelligent energilagring är att systemet kan kapa dina effekttoppar. En effekttopp får du när du vid ett och samma tillfälle använder mycket el, och här vill du att så lite som möjligt av den elen ska komma från elnätet, eftersom du betalar en avgift baserad på de högsta effekterna som uppmätts under en månad. Den här avgiften är inte verklighet för alla än, men år 2027 kommer samtliga svenska elkunder att omfattas av dessa effekttariffer. Ett batteri som inte har någon intelligent styrning kan inte förutspå eller märka av dessa effekttoppar i realtid, men det kan ett smart batteri, och därmed kan du få sänkta elnätsavgifter eftersom du inte har lika höga toppar i din förbrukning. QuiPower lär sig hela tiden hur du använder energi hemma och flyttar automatiskt gränsen för vad som räknas som en effekttopp. I andra smarta batterier på marknaden så är den här gränsen ofta fast, och du behöver själv gå in och ändra om du märker att den är för hög eller för låg i förhållande till hur du använder el.

Fasbalansering

Något som är viktigt att tänka på, oavsett om du har energilagring eller inte, är att de tre faserna i din fastighet inte blir överbelastade och använder ungefär lika mycket energi för varje fas. Ett intelligent batteri, som QuiPower, ser till att faserna är balanserade och skjuter ut energi på den fas där det behövs. Det här gör att du kan optimera nyttjandet av energi från dina solceller och elen som finns lagrad i batteriet, och du minskar därmed risken för att behöva köpa och sälja el samtidigt – något som annars är lätt hänt när du har mycket produktion från solpanelerna men lågt behov på någon av faserna.

Bred funktionalitet ger stor nytta

En annan populär funktion som du hittar i smarta batterier som QuiPower, men inte i batterier utan smart styrning, är möjligheten för systemet att styra stora elförbrukare mot tidpunkter där elen kostar mindre. Det här sker helt automatiserat i QuiPower, med hjälp av en mängd data och analys. Stora elförbrukare kan till exempel vara din värmepump.

Utöver detta finns ytterligare funktioner – så som off-grid, smart elbilsladdning och tariffstyrning – som också innebär att du får lägre elkostnader och högre elkomfort. I QuiPower sker det här helt automatiserat. Så när dina grannar följer elpriset slaviskt timme för timme och startar sin diskmaskin, duschar, dammsuger eller laddar bilen när de ser att priset är lågt – så kan du som har QuiPower lugnt luta dig tillbaka och använda din el precis när du känner för det, trygg i vetskapen om att QuiPower är så pass intelligent att alla de bästa besluten kommer att fattas automatiskt.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: