Strömavbrott

Vad är strömavbrott och varför blir det strömavbrott? Ett strömavbrott är precis vad det låter som; ett avbrott i energiflödet, orsakat av att strömmen av någon anledning inte kommer fram som den ska. Att det blir strömavbrott beror vanligtvis på någon av dessa tre saker: kraftigt oväder, tekniska fel eller kapacitetsbrist. Det sistnämnda är något vi kan vänta oss alltmer av i framtiden.

Omställningen till förnybar energi medför positiva miljöeffekter för planeten, men skapar samtidigt utmaningar för elnätet. Dels för att antalet eldrivna fordon som belastar elnätet ökar, dels för att sol och vind inte är lika konstanta energikällor som till exempel kärnkraft. När det inte finns tillräckligt med effektkapacitet i ett område och el måste transporteras från andra områden kan det ibland bli flaskhalsar i elnätet, något som kan orsaka strömavbrott. Stockholm är ett av de områden i Sverige där kapacitetsbristen har ökat mest de senaste åren. Detta innebär att det som stockholmare inte alltid går att lita på att elnäten har tillräckligt med effekt. Samma problem kommer allt fler svenskar att behöva handskas med i framtiden. Som tur är finns det sätt att trygga sin eltillgång och undvika strömavbrott.

Vad kan jag göra vid strömavbrott?

Strömavbrott kan komma när du minst anar det, vilket inte alltid är under lägliga former. Om det blir strömavbrott kan det därför vara skönt att veta hur vissa praktiska saker fungerar, som att veta: hur länge håller frysen kylan vid strömavbrott? Och: hur länge varar ett strömavbrott? Svaret på den första frågan är att kyl och frys slutar att fungera i samma stund som strömmen försvinner, men att en välfylld frys som hålls stängd kan hålla maten fryst i upp till två dygn.

Hur länge ett strömavbrott varar skiljer sig ganska mycket åt. I de flesta fall är strömmen tillbaka redan efter några sekunder eller minuter, men ibland kan avbrottet bli långvarigt och då underlättar det att vara förberedd. Om det blir strömavbrott när det är kallt ute och strömmen inte verkar komma tillbaka under den närmsta tiden kan det vara bra att ta till knep för att behålla värmen. Ett sådant är att begränsa levnadsytan i hemmet till ett eller några få rum med stängd dörr. Ifall det skulle dröja innan vattnet kommer tillbaka är det också bra att ha vatten tappat i vattenflaskor eller dunkar som reserv. Se till att alltid ha några vattenfyllda PET-flaskor i frysen för säkerhets skull.

Vad behövs vid strömavbrott?

Vad som behövs vid strömavbrott varierar beroende på hur länge avbrottet förväntas vara. Svenska myndigheter tipsar om att förbereda sig för långvariga strömavbrott genom att ha dessa saker hemma:

  • Värmeljus eller stearinljus
  • Tändstickor eller tändare
  • Ficklampa
  • Batteri-, vev- eller solcellsdriven radio
  • Behållare att spara vatten i
  • Mat som inte kräver uppvärmning
  • Extra element eller värmare som drivs av exempelvis fotogen
  • Husapotek med det allra viktigaste
  • Kontanter
  • Powerbank till mobilen

Du som har ett elverk slipper dock oroa sig över dessa saker. Genom att koppla in eget elverk vid strömavbrott går det att producera egen el oberoende av elnätet. Detta gör det möjligt att fortsätta att förbruka el även under strömavbrott, dock i mindre skala. Traditionella elverk drivs av bensin, etanol eller diesel, bränslen som inte är särskilt hållbara. För dig som vill ha ett miljövänligare alternativ till elverk vid strömavbrott finns effektiva energilagringslösningar, som till exempel QuiPower Storage från Enequi. Med solpaneler, QuiPower Storage och tillvalsfunktionen QuiPower Off-Grid får du en mycket självförsörjande kombination som tillåter dig att producera, lagra och använda egenproducerad el även under strömavbrott. Förutom att fungera som ett förnybart alternativ till elverk vid strömavbrott stärker lösningen också det ordinarie elsystemet till vardags.

Off-grid som begrepp kan innebära två saker: det ena är att inte vara ansluten till elnätet alls och det andra innebär att det finns en möjlighet att använda sig av reserv el vid strömavbrott. QuiPower med off-grid-funktionalitet erbjuder reservkraft i alla lägen.

Reservaggregat för solel

Fungerar solceller vid strömavbrott? I vanliga fall är svaret nej, eftersom växelriktaren – den som gör om solcellernas likström till hushållsel – går på just el. QuiPower Off-Grid bygger dock på att energilagret förser både växelriktaren och övriga huset med el, vilket gör det möjligt att fortsätta producera solel vid strömavbrott. Med hjälp av off-grid-funktionalitet kan du därför använda dig av solceller vid strömavbrott. Det fungerar som ett reservaggregat vid strömavbrott som gör att du kan fortsätta att producera och använda solenergin för att få el vid strömavbrott.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: