Skattereduktion för grön teknik

Visste du att du som privatperson kan få skattereduktion på solceller, energilagring och annan grön teknik? Det är möjligt sedan den 1 januari 2021. Avdraget gör det ännu mer lönsamt att bli en del av energiomställningen. Här förklarar vi vad som gäller.

Grönt rotavdrag på solceller och solcellsbatteri

Som svar på framtidens energiutmaningar har regeringen beslutat att införa skattereduktion för grön teknik – en satsning som tydligt visar att solceller, solcellsbatterier och elbilsladdare är en del av framtiden. Subventioneringen öppnar dörrar för fler att investera i solel, med ett bidrag riktat till dem som vill bidra till en snabbare elektrifiering av samhället och ett mer hållbart Sverige.

Vad är skattereduktion på grön teknik?

Avdraget för grön teknik kan ses som ett grönt rotavdrag, med en stor skillnad – skatteavdraget kan göras för både material- och arbetskostnad. Vanligt rotavdrag täcker enbart det senare.

Medan rotavdraget är kopplat till renovering, ombyggnation och tillbyggnad kan avdraget för grön teknik användas för tre typer av installationer:

  • Installation av nätanslutet solcellssystem
  • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi
  • Installation av laddningspunkt för elfordon

Hur mycket grönt rotavdrag kan jag få på solcellslösningar?

Som mest går det att få 20 procents rotavdrag för solceller och 50 procents avdrag för installation av laddpunkter för elfordon och system avsedda att lagra egenproducerad el – till exempel QuiPower. Maxbeloppet som går att få tillbaka varje år är 50 000 kronor per person. Subventioneringen förutsätter att den som ansöker om avdraget har betalat tillräckligt med övrig skatt under året.

För att få göra avdrag för installation av solceller, energilagring eller laddpunkter finns en del krav, dels på bostaden, dels på dig som privatperson. Som bostad räknas fastigheter som ingår i ditt hushåll och är inredda och rustade för boende. I benämningen ingår småhus, ägarlägenheter, bostadsrätter och fritidshus – även sådana som är under uppbyggnation. Garage, förråd och andra komplementbyggnader räknas som en del av bostaden i ett småhus. Installationen av grön teknik ska förse det egna hushållet med el. Skattereduktion kan inte göras om installationen även förser ett uthyrt småhus eller en ekonomibyggnad med näringsverksamhet med el.

Du som privatperson har rätt till avdrag om…

  • Du har fyllt 18 år innan årets slut.
  • Du bor och betalar skatt i Sverige, eller bor utomlands men betalar skatt enligt inkomstskattelagen, där minst 90 procent av förvärvsinkomsterna är inkomster i Sverige.
  • Du äger bostaden där arbetet ska utföras, när det ska utföras.
  • Du eller din förälder planerar att bo i bostaden permanent eller till och från.
  • Du har skattereduktion kvar att nyttja, det vill säga om du inte redan har använt maxbeloppet på 50 000 kronor per person och år.
  • Du faktureras för arbetet och/eller betalar för arbetet.
  • Du är dödsbodelägare och vill göra avdrag för en installation utförd innan dödstillfället. Besök Skatteverkets hemsida för vidare information.
Solceller
Värmlands solmässa
Tjänstebilsutmaningen

Jag vill investera – var börjar jag?

Att investera i grön teknik kan kännas krångligt. Vi på Enequi hjälper dig gärna att ta första steget. Tillsammans med partners erbjuder vi kompletta system för egenproducerad el med solceller och smarta lagringslösningar som gör det möjligt att nyttja din egenproducerade solel även efter att solen har gått ner. Något som inte är möjligt för den som enbart installerar solpaneler.

Energilagret QuiPower är hjärnan för energin i den bostad det installeras. Systemet lär sig bland annat dina konsumtionsmönster och kapar dina elkostnader. Dessutom har det tillvalsfunktioner, såsom elbilsladdning som anpassar sig efter tillgänglig kapacitet i fastigheten, samt produktion, lagring och användning av solel under strömavbrott.

Du som funderar på att installera solpaneler och energilagring är varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att välja rätt systemkomponenter, även om du vill ta en sak i taget, så att du har ett system att växa i. Genom att planera för energilagring från start slipper du uppdatera kostsamma delar av anläggningen i efterhand, om du senare skulle vilja komplettera din solenergiinvestering med en energilagringslösning. Att dela upp systeminköpen hindrar inte skatteavdragen utan du kan nyttja din skattereduktion på solceller och annan grön teknik år för år, upp till det årliga maxbeloppet.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: