Så lätt kan elbilister sänka sin elräkning

Elnätet genomgår förändringar som innebär att privatpersoner kan påverka sitt elpris i större utsträckning än innan. Bakgrunden är att samhället elektrifieras samtidigt som elnäten och elproduktionen inte hänger med, vilket gör att effekttoppar behöver kapas.

Branschbedömare menar att elförbrukningen i Sverige kan komma att fyrfaldigas de närmaste decennierna, och att Energimarknadsinspektionen kommer införa nya bindande regler som gör att alla bolag måste använda effekttariffer1.

Det här innebär nya möjligheter för privatkonsumenter, och inte minst för elbilsägare!

Energilager – en bra lösning för elbilister

Effekttarifferna innebär i korthet att du som privatperson betalar avsevärt lägre priser om du sprider ut din elanvändning över dygnet och jämnar ut förbrukningen. Använder du delar av din el på natten istället för att använda mycket på eftermiddagen när du och alla andra kommer hem från jobbet, så sparar du stora pengar varje månad.

Med hjälp av ett energilager från Enequi kan du köpa el på natten när elen är som billigast och använda den när den är som dyrast på morgonen och eftermiddagen. Genom att använda el från ditt eget lager kapas även effekttopparna och du får den jämna förbrukningen över dygnet som elbolag och politiker vill uppmuntra. Detta gör stor skillnad på din elräkning.

Elpriset timme för timme för elområde SE3 Stockholm den 6 december 2021.
Bildkälla: https://elspot.nu/dagens-spotpris/timpriser-pa-elborsen-for-elomrade-se3-stockholm/

En energiomställning på högvarv

Omställningen till hållbar energi går på högvarv i Sverige, förutom att antalet elbilar ökar – i juni 2021 var så gott som hälften av alla nyregistrerade bilar2 eldrivna – görs historiska omläggningar av tillverkningsindustrin som förändrar Sveriges miljöpåverkan radikalt.

Nyligen meddelade LKAB att de gör det som sannolikt är den största industriinvesteringen i svensk historia, då de satsar 400 miljarder på att minska sina utsläpp. Det stora industrisamarbetet Hybrit gör en liknande satsning och bara de här investeringarna innebär tillsammans ett ökat elbehov3 på 70 TWh per år – vilket motsvarar hälften av hela landets nuvarande förbrukning.

Sedan den 1 januari 2021 kan dessutom privatpersoner få skattereduktion4 för investeringar i solceller, laddstationer och lösningar för energilagring av egenproducerad el. Avdraget liknar rot- och rutavdraget, vilket är betydligt enklare än tidigare bidragssystem och gör att du som konsument slipper administration och betalar mindre direkt på fakturan.

Lätt att sänka elräkningen

Många privatpersoner betalar redan effekttariffer och de som inte gör det än kommer att göra det inom kort. Du har därför stora möjligheter att sänka din elräkning och med energilagring behöver du inte ens ändra ditt konsumtionsmönster – genom att exempelvis börjar tvätta på natten – för att minska dina effektavgifter. Energilagret automatiserar hanteringen av din el och minimerar både elräkningen och effekttopparna.

Enequis energilager QuiPower Storage har även inbyggda laddpunkter för din elbil, du behöver alltså inte köpa någon separat och stöldbegärlig laddbox. Med QuiPower är själva elektroniken för laddboxen inbyggd i energilagret – som kan placeras inomhus eller utomhus – vilket gör att du bara behöver ha själva laddkabeln monterad på väggen vid bilen.

Läs mer hur QuiPower kan underlätta för dig som elbilsägare.

Kontakta Enequi för mer information

Kontakta oss
First
Last

Källhänvisning:
1 https://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-planera-for-fyrfaldigad-elanvandning/
2 https://press.powercircle.org/posts/pressreleases/elbilen-allt-mer-popular
3 https://www.dn.se/debatt/regeringen-maste-planera-for-fyrfaldigad-elanvandning/
4 https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/gronteknik/safungerarskattereduktionenforgronteknik.4.676f4884175c97df4192870.html