Enequi reder ut effektbegrepp

Elavgifter, effekttoppar och effekttariffer – känns allt som en enda elektrisk soppa? Här är guiden för dig som vill få bättre koll på några av de vanligaste effekttermerna.

Vad är skillnaden mellan elhandelsavgift och elnätsavgift?

Din elräkning är uppdelad i två delar, ibland från samma bolag men ofta från två olika. En enkel tumregel är att du betalar…

  • Elhandelsavgift för den el du förbrukar.
  • Elnätsavgift för att få använda elnätet.

I elhandelsavgiftenen ingår el du har förbrukat under fakturaperioden och själva årsavgiften, medan elnätskostnaden går till underhåll och drift av elnätet och själva elledningarna. I elnätsavgiften ingår fast abonnemangskostnad, elöverföring per överförd kilowattimme och den statliga energiskatten.

Vad är en effekttopp?

Nästan all utrustning du använder i hemmet förbrukar el. Vissa prylar, såsom värmepumpar, induktionsspisar och inte minst elbilar, kräver mycket mer effekt än till exempel en lampa eller en laptop. Dessutom kräver de ofta ännu mer effekt precis när de startar upp än vad de gör under konstant drift.

Vid vissa tidpunkter kommer ditt hem att kräva mer el (och effekt). Det sker ofta på morgonen och kvällen när familjen lagar mat, duschar, laddar bilen och kanske tvättar – kanske allt på en gång. När många elektronikapparater används samtidigt kommer den effekt som fastigheten behöver från elnätet att skjuta i höjden, vilket gör att en tillfällig effekttopp bildas. Ju längre du har i gång utrustningen, desto längre varar toppen.

De som är ansvariga för elnätet ogillar effekttoppar då den totala kapaciteten i de ledningar som går in i ditt hus och elproduktionen alltid måste stå redo för att din användning ska slå i taket. Det innebär att det oftast blir en massa onödig kapacitet över som inte används. Genom att undvika effekttoppar kan elföretagen låta flera fastigheter dela på effekten. Därför driver politiker just nu igenom lagstiftning kring avgifter för att minska effekttopparna i nätet.

Vad är en effektavgift?

För att öka viljan att konsumera el mer jämnt över dygnet har de som äger elnäten infört effektavgifter/effekttariffer, vilket till viss del styrs av EU för att driva energiomställningen. Effektavgifter innebär att du som konsument får betala mer om du överskrider en viss förbestämd effekt (kW).

Det finns olika scenarion för effektavgifter. Oftast får du betala ett visst förbestämt belopp, till exempel 122 kr/kW för månadens högsta effektanvändning (exempel från Sollentuna Energi 2022). Vissa bolag tittar på en specifik effekttopp, andra gör ett snitt över månadens tre högsta effekttoppar. Oavsett kan det bli dyrt! En 25A säkring, vilket är vanligt i villor, kan ha ett effektuttag på 17kW utan att säkringen går. Det innebär att du kan få betala dryga 2 000 kronor extra under en vintermånad om du flertalet gånger maxar ut säkringen.

Vad är effekttoppskapning?

När din bostad behöver mycket effekt på en gång uppstår en effekttopp. När vi är många som vill ha ut mycket effekt från elnätet samtidigt uppstår en väldigt stor sammanlagd effekttopp. Sådana vill vi undvika för att säkerställa att det finns tillräckligt med kapacitet i elnätet, så att alla kan få tillräckligt med el till sina fastigheter och det inte blir strömavbrott. Genom att frigöra mer kapacitet i elnätet främjas också samhällets utbyggnad. Dessutom leder elkonsumtion utan effekttoppar till ett minskat behov av elnätsutbyggnad.

Med mer förnybar el i elsystemet blir samhället mer känsligt för plötsliga variationer både i konsumtion och i produktion. Därför vill vi kapa effekttopparna – precis som hela Sverige gemensamt hjälptes åt att ”kapa topparna” under pandemin.

För att dämpa efterfrågan under tidpunkter när det förutspås uppstå effekttoppar har elnätsbolagen infört effektavgifter. Syftet är att öka viljan att konsumera el mer jämnt över dygnet. Men få vill duscha mitt i natten och ibland behöver bilen laddas direkt när man kommer hem från jobbet. QuiPower kan hjälpa dig kapa effekttopparna utan att göra avkall på din energikomfort.

Genom att använda lagrad energi för att kapa effekttoppar undviks både dyra elnätsräkningar och behovet av att själv hålla kolla på när du måste se upp för höga effektuttag. I praktiken innebär det att du med QuiPower kan laga mat när som helst, samtidigt som du kör en tvättmaskin och laddar bilen, utan att oroa dig över extra kostnader.

Kapa dina elkostnader med QuiPower!

Klicka nedan för att läsa mer om Enequis patenterade lösning för svårslagen energieffektivisering: