Intervju Martin

Bättre fastighetsekonomi med QuiPower:

Fem snabba frågor till Martin Lovén, försäljningschef på Enequi.

Hur kan QuiPower förbättra driftsnettot i fastigheten?


– På en rad olika sätt. Möjligheten till energilagring, tillsammans med intelligent AI-styrning av energiflödena, kan till exempel kapa effekttoppar och därmed sänka elnätskostnaden. Med tariffstyrning kan också delar av förbrukningen styras till tidpunkter då elnätsavgiften är lägre.

Kan QuiPower även minska behovet av att köpa in el till fastigheten?

Ja, och det gäller i synnerhet om fastighetens solceller producerar ett överskott någon gång under dagen. Detta överskott kan lagras och sedan användas när energibehovet är större – vilket sker helt automatiskt – och det minskar behovet av att köpa in el från nätet.

Vilka andra finansiella fördelar ger QuiPower-systemet?

Förutom en ekonomisk besparing kan det minskade behovet av köpt el hjälpa fastighetsägare som siktar mot nettonoll-utsläpp. EU:s taxonomi är fortfarande svår att överblicka, men att mer energieffektiva fastigheter kommer att gynnas står ganska klart. Och det ger troligen flera följdeffekter, som till exempel en mer attraktiv fastighetsvärdering och större möjligheter till grön finansiering.

Hur snabbt tjänar man in investeringen i QuiPower?

– Det är såklart en central fråga, men inte helt lätt att svara på – kommersiella fastigheter har olika behov och energiförbrukning. Återbetalningstiden varierar också beroende på hur många elbilar som ska laddas, och om det redan finns solceller på taket. Så kontakta oss på Enequi för en första genomgång av era behov – det brukar få bilden att klarna väsentligt.

Men går det att säga något alls om återbetalningstiden?

– Ja, många av våra kommersiella kunder har varit behjälpta av de exempel vi satt samman för privatvillor. I dessa exempel varierar återbetalningstiden mellan 4 och 7 år. Den uträckningen är dessutom baserad på tidigare års lägre elpriser, och på de effektavgifter som gäller för privata fastigheter.