Qui­Power

Energi­lagring är enkelt. När ditt hem­batteri är intelligent.

Kapade elkostnader

Tack vare QuiPower så får du lägre elkostnader och sänkta elnätsavgifter. Systemet använder automatiskt lagrad el när den är dyr, och laddar batteriet igen när priset sjunker.

Tryggare
elförsörj­ning

Lagra el från dina solpaneler i ett batteri med intelligent styrning. Använd din solel även på natten, eller vid strömavbrott.

Stötta elnätet

Med stödtjänster i QuiPower kan du låta ditt batteri vara med och balansera elnätet när det behövs och få ersättning för detta.

Lanseras snart.

Ökad elkomfort

Använd din el hur och när du vill, utan att kompromissa i vardagen. Det kallar vi elkomfort.

Mer än bara ett batteri

QuiPower är så mycket mer än bara ett hembatteri. Intelligensen i QuiPower är unik på marknaden. Systemet har en egen tankeförmåga och ser till att du får tryggare och billigare energiförsörjning – helt automatiskt.

QuiPower passar alla fastigheter – såväl villa som kommersiella fastigheter.