Ladda elbilen utan att nätet sätter stopp​

Smart & säker laddning i hemmet eller stora garage

PBS-systemet har en inbyggd funktion för optimal laddning av elfordon. Så mycket energi som möjligt styrs till laddningen, med hänsyn till övriga användning i huset och vilken prioritering av dessa som ställts in i systemet. Det hanterar samtidigt enfas- och trefasladdning, utnyttjar tillgänglig kapacitet upp till 66% bättre mot traditionella system så att 3 ggr fler bilar kan laddas samtidigt.

 

Laddbox - uppkopplad säkerhet

Enequis laddbox är utformad med enkelhet, säkerhet och kontinuerlig laddning i åtanke. Installationen är enkel och snabb tack vare Enequis snabbkopplingskablage. 

Anslutningen via Bluetooth och wifi garanterar full kontroll samt effektiv laddning och balansering mellan fordonen. Den inbyggda jordfelsbrytaren typ B och temperatursensorerna garanterar maximalt skydd mot fel som leder till brand och skador på anslutna fordon. 

Enheten kan användas tillsammans med andra Enequi-produkter eller helt fristående.

Snabbkopplingar

Installationstiden minskar med upp till 70% jämfört med konvent­ionell installation. Detta resulterar i en total kostnadsbesparing på upp till 30%.

Snabbkopplingssystemet består av färdiga kablage, kontakter, distributionsblock och boxar för alla basfunktioner. Planeringen blir enkel och möjliggör effektiva installationer vid nybyggnation och om- och utbyggnad av kraft- och belysningssystem.

Kommersiella implementationer

– tre gånger fler bilar kan laddas samtidigt.

Enequisystemet lämpar sig extra bra för installation i kommersiella fastigheter med exempelvis höga krav på många, snabba och effektiva laddstationer. 

Basen är ett komplett utbud av installationsmaterial – alltifrån installationsskåp till multifunktionsnoder och sensorer. 

Vår snabbkopplingssystem gör installationen snabbare och kapar kostnaderna med över hälften. 

Med trefas effektbalansering utnyttjas tillgänglig kapacitet 66% mer effektivt jämfört med traditionella system vilket gör att tre gånger fler bilar kan laddas samtidigt och dessutom ofta utan behov av att uppgradera elcentralen. Du kan välja laddhastighet från 1,4kW till hela 22kW. Självklart kan du kombinera med solenergi för att få maximal effekt och ekonomi. Allt övervakas på distans i molnet.

Gateway

Ansluten till molnet med fjärråtkomst. Övervaka, programmera och
hantera ditt system hur och när du vill.