För smidigast elfunktion i hela fastigheten

En helhetslösning för alla delar du behöver

Enequi erbjuder ett brett sortiment av produkter som löser alla problem, både i nya och befintliga fastighetsprojekt. Våra produkter sträcker sig från effektbalansering till trådlösa noder, EV laddare, sensorer och elskåp.

Kapslingar och normcentraler

Kombinerade el- och multimediacentraler med installationsvänliga och professionella lösningar. Kapslingslösning med bland annat vändbar infällnadslåda, löstagbara flänsar och det väl tilltagna mediautrymmet för flexibel bestyckning samt dörr för wifi-signaler ger en stor fördel vid installation i alla typer av bostäder. Som tillbehör finns infällnadslådor för ingjutning, kabel-och ledningsavskiljare, nyckellås samt skyddskåpa för till exempel LED-drivdon som önskas monteras i mediautrymmet. Vi levererar centralerna fullt utrustade utifrån dina behov, eller separat för egen bestyckning.

Snabbkopplingar

Snabbkopplingssystemet består av färdiga kablage, kontakter, distributionsblock och boxar för alla basfunktioner. Planeringen blir enkel och möjliggör effektiva installationer vid nybyggnation och om- och utbyggnad av kraft- och belysningssystem​.

Installationstiden minskar med upp till 70% jämfört med konvent­ionell installation. Detta resulterar i en total kostnadsbesparing på upp till 30%.

Sensorer

I centrum av vårt breda sensorsortiment har vi förstås vår E-node som utöver veckoscheman, astrour, timer, trappfunktion, dimmer också mäter och balanserar effekt. Den använder det nya Bluetooth 5-protokollet som utökar räckvidden och medför enklare installation. Du kan kombinera E-noden med alla våra närvarosensorer, ljussensorer och rörelsedetektorer för att automatisera och effektbalansera din fastighet. E-noden kan dessutom kopplas till vår populära app så du har full kontroll över hela din fastighet genom ett par enkla knapptryckningar.

G-Smart digitala kopplingsur

Nya generationens kopplingsur med möjlighet till app-inställningar med Bluetooth.
Våra nya tidursserie G-Smart med app- och Bluetooth-uppkoppling till smartphone eller läsplatta gör program­meringen enklare än någonsin tidigare och kommer förkorta drifttagandet väsentligt.
Uren är fullpackade med funktionalitet och reducerar behovet av olika varianter. Fyra modeller täcker mer än 90% av tillämpningarna.