Wallenstam bäddar för framtiden med intelligent energilagring från Enequi

Fastighetsbolaget Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter i Stockholm och Göteborg och har sedan länge arbetat med stort fokus på hållbarhets- och miljöfrågor. De har under de senaste åren satsat stort på solproduktion och nyligen även investerat i intelligent energilagring från Enequi. Energilagringssystemet QuiPower är en del av ett pilotprojekt där Wallenstam undersöker vad energilagring kan ha för effekt i deras fastigheter och hur möjligheterna ser ut för framtida byggen.

Wallenstam grundades 1944 i Göteborg och har sedan dess gjort en enorm utvecklingsresa, där hållbarhet och innovation har varit viktiga fokusområden redan från start. Deras vision är att utveckla morgondagens fastigheter, kvarter och områden.

– Wallenstam jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen, berättar Patrik Persson, energichef på Wallenstam. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande sedan 2013 på förnybar el genom egen produktion.

Det var företagets drivkraft att minska sitt klimatavtryck som blev startskottet för det samarbete som under 2022 påbörjades med Enequi, svensk tillverkare och leverantör av intelligenta energilagringssystem för privata och kommersiella fastigheter.

”Wallenstam jobbar aktivt med handlingsplaner för att minska miljöbelastningen. Vi satsar på att minska vår egen energiförbrukning och vi är självförsörjande sedan 2013 på förnybar el genom egen produktion.” 

Patrik Persson, energichef på Wallenstam

Enequi är sprunget ur en vision om en mer hållbar framtid, där energilagring och energioptimering utgör en grundbult i energiomställningen. När Martin Lovén, försäljningschef på Enequi, träffade Wallenstam första gången i mitten på 2021 så upplevde han direkt ett samspel mellan företagets visioner.

– När Wallenstam berättade om sin ambition och längtan om att vara längst fram i sin energieffektivisering så kändes det direkt som att Enequi och vårt QuiPower-system hade en naturlig plats på den resan, säger Martin.

Martin Lovén

Ett pilotprojekt växte fram, där Enequi’s patenterade QuiPower-system installerades i en av Wallenstams fastigheter i Göteborg. Grundtanken med QuiPower är att använda el på ett smart och kostnadseffektivt sätt. Kärnan i systemet är energilagring och intelligent AI-styrning av fastighetens energiförbrukning, tillsammans med ren energi från solceller. Hjärnan i QuiPower lär sig fastighetens förbrukningsmönster över tid och kan bland annat kapa effekttoppar och öka användningen av egenproducerad el.

– Funktionaliteten i QuiPower och möjligheterna det medför är någonting som vi ser fördelar med. Vi såg dessutom positivt på att Enequi har utveckling och tillverkning i Sverige, kommenterar Patrik på Wallenstam.

Martin på Enequi bekräftar att själva styrningen i systemet, QuiPower Core, både utvecklas och tillverkas i Sverige. Eftersom hållbarhet är fokus i Enequi’s lösningar så är det fler delar i systemets helhet som också produceras lokalt.

Samarbetet mellan Wallenstam och Enequi är fortfarande i ett inledande skede, och det kommer att utvärderas löpande hur energilagret kan göra störst nytta och på vilket sätt användningen kan optimeras.

– Vi ser verkligen positivt på det här projektet och är glada att Wallenstam ser samma möjligheter som vi gör. Initialt har vi undersökt hur QuiPower kan kapa effekttoppar, men vi kommer att granska fler aspekter över tid, kommenterar Martin.

– Det här är såklart spännande, instämmer Patrik Persson. Vi ser fram emot att följa energilagrets långsiktiga påverkan på fastigheten och så småningom ska vi utvärdera om det är något som kan bli standard i våra fastigheter.

”När Wallenstam berättade om sin ambition och längtan om att vara längst fram i sin energieffektivisering så kändes det direkt som att Enequi och vårt QuiPower-system hade en naturlig plats på den resan.” 

Martin Lovén, försäljningschef på Enequi

Både samhällsnyttan och klimatnyttan står i centrum i projektet och för Wallenstam är det viktigt att positiva fördelar kan redovisas inom båda dessa områden. Solcellsproduktion spås bli en central del i framtida fastighetsutveckling och Wallenstam och Enequi är överens om att det finns stora fördelar med att addera energilagring, både i syfte att kapa effekttoppar och kostnader men också för den som vill lagra överskott från solproduktionen och sedan stötta med el från batteriet när behov uppstår.

– Vi ser fram emot att följa utvecklingen i det här projektet tillsammans med Wallenstam och hoppas att fler fastighetsbolag vågar hoppa på resan mot en mer hållbar energiförbrukning, avslutar Martin.

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss
First
Last