Så fick Håkans familj ut maximal nytta av sin solenergi

I garaget i ett parhus i Sollentuna, norr om Stockholm, sitter ett komplett QuiPower-system för intelligent energilagring. Håkan och hans familj var snabba på att fatta beslutet att samtidigt addera ett batteri när de skulle installera solceller, för att kunna nyttja den egenproducerade solenergin optimalt. Valet föll på en lösning från Enequi, med en unik och hållbar batteriteknologi.

Huset där Håkan och hans familj bor har solceller på taket, ett beslut som fattades med miljöaspekten som viktig faktor.

– Det är klart att man har blivit mer medveten de senaste åren om vart elen kommer ifrån. Vi ville i första hand se över hur vi kunde göra vår förbrukning mer miljövänlig, men under resans gång så är det klart att den ekonomiska aspekten blivit allt viktigare, berättar Håkan.

När installationen av solceller skulle realiseras så funderade familjen mycket över hur den egenproducerade elen skulle tas tillvara på även när solen gick i moln eller på kvällen och natten. De förstod snabbt att även om solen står högt på himlen under dagtid, så ville de kunna använda den energin även på eftermiddagen och kvällen när spisen, dammsugaren och tvättmaskinen skulle igång. Solcellsanläggningar har visat sig vara en bra investering, men Håkan ville undersöka om det gick att öka besparingen ytterligare och dessutom ta vara på solenergin på ett bättre sätt.

Det här fick honom att utforska energilagringssystem. En stor del av de batterilager som fanns på marknaden saknade intelligent styrning, vilket skulle innebära att batteriet laddades upp när solen sken och laddades ur när energi användes, utan hänsyn till faktorer som elpris och effektavgifter.

“Vi ville i första hand se över hur vi kunde göra vår förbrukning mer miljövänlig, men under resans gång så är det klart att den ekonomiska aspekten blivit allt viktigare.”  

Håkan

Men så hamnade Håkan på Enequi’s hemsida och läste om QuiPower. Med en intelligent hjärna kopplad till lagringen så kunde systemet optimera mot en rad faktorer och på så vis ladda batteriet när det var som mest fördelaktigt. Med funktionen Elprisoptimering så kunde systemet dessutom styra fastighetens elkonsumtion mot maximal besparing, genom att använda data från förbrukningsprognoser, produktionsprognoser och prognoser för elpriset.

Tillsammans med Enequi och en av deras installatörspartner så fattades ett gemensamt beslut att lagringssystemet QuiPower Storage Hydride med 12 kWh lagringskapacitet var bäst lämpat för familjens förutsättningar. Där sitter den intelligenta styrningen inbyggd, vilket sparade utrymme i Håkans garage, men det unika med lösningen är själva batterierna. De kommer med en funktion kallad ReOx, som innebär att uttjänta batterier kan återställas och ges ny livslängd – upp till tre gånger – genom en process där de fylls på med syrgas. Dessutom innehåller batterierna ingen av de reglerade tungmetallerna kvicksilver, kadium eller bly, vilket Håkan och hans familj tyckte var en stor fördel ur miljösynpunkt. Nilar, som tillverkar ReOx-batterierna i QuiPower Storage Hydride, är ett svenskt företag och all tillverkning sker i Gävle med förnybar energi – ytterligare något som familjen såg positivt på.

“Tack vare QuiPower har vi en sänkt effektavgift och lägre elnätsavgift, trots att vi har större beräknad årsförbrukning.”  

Håkan

Säkerheten var också något som familjen ansåg vägde tungt, där Nilar-batterierna i QuiPower Storage Hydride var överlägsna inom området.

– Självklart undersökte vi även säkerhetsaspekten. Det var viktigt för oss att känna att det var tryggt att installera systemet i vår bostad, förklarar Håkan.

Eftersom Håkan har en elbil så var en viktig aspekt att kunna ladda hemma. Därför valde han QuiPower Charger som tillval, så att han fick en laddbox integrerad i QuiPower-systemet, som möjliggjorde att kunna ladda bilen vid tidpunkter när elen är som billigast. Att även addera tjänsten Elprisoptimering såg familjen som en självklarhet. Då kunde energianvändningen minimeras när priserna var dyra och prioriteras när det var förmånligt, utan att tumma på familjens elkomfort.

Håkan berättar att flera grannar har varit nyfikna och frågat kring både hans solceller och hembatteri.

– Jag blir alltid glad när grannar kommer fram och vill prata om min lösning. Jag brukar visa i QuiPower app hur det fungerar. Det blir nog så att fler vågar ta steget när man ser hur enkelt det fungerar för någon annan, berättar Håkan.

Håkan har själv följt besparingarna som skett sedan installationen och tycker om att visa jämförelsen mellan sina elfakturor för dem som är nyfikna. Vid första anblick ser skillnaderna inte så stora ut, men Håkan pekar ut den stora skillnaden i hur många kilowatt som använts.

– Vid den första fakturan så har vi varken laddbox, solceller eller energilagring. Det har vi dock vid datumet från den andra fakturan. Tack vare QuiPower har vi en sänkt effektavgift och lägre elnätsavgift, trots att vi har större beräknad årsförbrukning. Det tycker jag är ganska talande för vilken skillnad systemet kan göra. Dessutom blir ju själva elhandelskostnaden också lägre, säger han.

Enligt familjen själva så är det automatiseringen i systemet som toppar listan över fördelar.

– Många har idag timdebitering och håller hela tiden själva koll på spotpriser och när det är som billigast att starta dammsugaren eller köra en diskmaskin. Med QuiPower slipper jag tänka på det, kommenterar Håkan.

– Vi väldigt nöjda med att ha en komplett lösning för egenproducerad solel och lagring som är både smart och kostnadseffektiv, avslutar han.

Vill du veta mer om hur QuiPower kan sänka dina elkostnader och öka din elkomfort? Kontakta oss idag för en skräddarsydd offert.

Vill du veta mer om QuiPower-systemet från Enequi? >>
Vill du veta mer om batteriteknologin från Nilar? >>

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss
First
Last