Investeringar för nästa generation

Energiomställningen i samhället pågår för fullt och ett lokalt energibolag är fast beslutet att ta ledningen. Gävle Energi har satt igång ett pilotprojekt för att utforska nya möjligheter att lagra energi genom teknisk utveckling och mer effektiv användning av rena energikällor lokalt.

“Vi valde att samarbeta med Enequi eftersom de erbjuder ett helhetskoncept med en genomtänkt lösning som är enkel att installera i vanliga hem.”  

Madelene

Energilagringssystem utvecklas snabbt. Idag kan relativt små hemmasystem ge reservkraft, lagra solenergi och ge tillgång till allt mer avancerade mät och styrsystem för både produktion och förbrukning. Inom kort hoppas man att liknande lösningar ska kunna användas i större skala, i allt från lagring av fler megawattimmar för kommersiellt bruk till effektreglerande system som passar morgondagens smarta elnät.

Eftersom omställningen går allt snabbare satsar Gävle Energi på att verkligen lära sig hur energilagring på olika nivåer ser ut och hur den måste fungera för att kunna stödja lokala initiativ av olika slag. Ett projekt innefattar två hem i Mellansverige där Gävle Energi har tagit det unika beslutet att vara med och delfinansiera de första installationerna i privata hem där man kombinerar solenergiproduktion med energilagring.

Madelenes bästa energitips #1

 Skaffa solceller 

“Mitt bästa råd till dig som är intresserad av ren energi är att börja investera i solceller.”

En ljus framtid för energilagring

Att lagra energi i batterier är en framtidsteknik där vi vill spela en viktig roll från start, förklarar Madelene Höglund, Energisystemingenjör på Gävle Energi. ”Vi valde att samarbeta med Enequi eftersom de erbjuder ett helhetskoncept med en genomtänkt lösning som är enkel att installera i vanliga hem. Att hitta ett komplett system från en erfaren och kunnig leverantör har varit det viktigaste kriteriet när vi skulle välja partner.”

Projektets kortsiktiga mål är att undersöka på djupet hur hårdvara, mjukvara och användarupplevelse fungerar. ”Vi vill veta allt om hur det fungerar i verkligheten”, förklarar Madelene. ”Saker som hur många laddningscykler som sker under en viss period, hur flexibelt systemet är, hur lätt det är för kunden att förstå sin energiförbrukning och hur väl algoritmen lär sig av kundens beteende. Svaren och insikterna kommer att vara mycket värdefulla för att bättre förstå och utveckla system och installationer.”

För ögonblicket är de involverade hushållen främst intresserade av att lagra energi från sin egen solenergiproduktion, med möjligheten att använda reservkraft vid strömavbrott. ”Vi har sett att det är ganska svårt att få till en installation som inte behöver tillgång till elnätet för att fungera”, säger Madelene, ”så det är verkligen en unik fördel att det fungerar med Enequis system.”

Madelenes bästa energitips # 2

 Läs på ordentligt 

“Se till att planera ordentligt. Vilken typ av energisystem vill du ha? Vilken teknik behövs? Hur mycket plats får den ta?”

En del av en större energiförändring

En sak som alla deltagare i studien har gemensamt är ett starkt intresse för tekniken bakom lösningarna. ”Hittills verkar det locka människor som fascineras av nya tekniska lösningar på området”, säger Madelene. ”Men vi är övertygade om att intresset kommer att öka i alla grupper ju mer det kommuniceras att lösningarna finns och att de fungerar. När det gäller att kompensera för brister i eldistributionen och minska toppar i förbrukningen tror jag att energilagring kommer att spela en mycket viktig roll i ett längre perspektiv.”

Förutom att stödja lokala hushåll med hållbara och rena energilösningar ligger mycket av Gävle Energis fokus på visionen om storskaliga energilagringslösningar, enligt Madelene. ”Det är klart att vi vill uppmuntra till elproduktion i hemmet, men vi ser också stora möjligheter att kombinera stora solpanelinstallationer med större batterianläggningar. Det handlar om komplexa system som kan spela en viktig roll när det gäller att hantera energibehovet för hela samhället. Just nu har vi ingen brist på el men på den nationella nivån kommer det att bli problem framöver. Det är verkligen spännande att se nya lösningar och det här pilotprojektet är bara början.”

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss
Förnamn
Efternamn