Mer energi i vardagen

Nils och Eva Båth ville göra en insats för energiframtiden. De bor i en villa som värms med en luftvattenpump och efter att ha installerat solpaneler på taket var det därför en självklarhet för dem att komplettera investeringen med ett energilager. Något som skulle komma att öppna upp fler möjligheter för deras elanvändning än de hade anat.

Nils Båth har alltid haft ett starkt intresse för energifrågor. Ett intresse som fått honom att gå på många möten och fundera över vad han själv kan göra för att bidra till en bättre värld. En dag gick han på ett möte om vad småhus kan göra för att bidra till energiomställningen.

“Vi hade skaffat solpaneler några år tidigare och kände att det var dags för nästa steg. Med ett energilager skulle vi kunna använda elen från solpanelerna när som helst på dygnet.”  

Nils Båth

Nils började att titta på olika lösningar för att lagra el och värme och kom snart i kontakt med Enequi.

– För mig var det viktigaste att hitta en lagom stor och brandsäker lagringslösning som skulle göra det möjligt att använda solelen även på kvällen och natten. Enequis lösning uppfyllde mina krav och mer därtill, säger Nils.

Nils tipsar #1

Solpaneler och energilager hör ihop 

”Har du solpaneler hemma är energilagring ingen fundering. Det är en självklar naturlig följd. Vi hade solpaneler utan lagring i tre års tid, där det mesta av produktionen gick tillbaka till elnätet. Med ett energilager kan vi använda vår egenproducerade el även på natten och blir det något över kan vi använda den på morgonen också.”

Intelligent energi

Jämfört med traditionella lagringslösningar optimerar Enequis energilager elsystemet i det hem det installeras i, samtidigt som det kapar effekttoppar, hjälper till att undvika dyra effekttariffer och ger husägare möjlighet att lagra energi från dagen för att användas under kvällen och natten. Lösningen är flexibel och skräddarsys för att matcha kundens energibehov. Dessutom kommer energilagren med tillbehören QuiPower Charger, som möjliggör elbilsladdning, och QuiPower Off-Grid som gör det möjligt att fortsätta att producera, lagra och använda solenergi även under strömavbrott.

Nils tipsar #2

Tänk på framtiden 

”Försök att vara 50 år före din tid. Utvecklingen kring energihantering går fort framåt och det kommer att bli elbrist i framtiden. Gör vad du kan för att säkra din egen förbrukning.”

En skräddarsydd lösning

Efter Nils och Evas första kontakt med Enequi kom en projektansvarig ut på plats för att hjälpa paret att hitta rätt energilagerlösning för deras behov. Valet föll på QuiPower Storage Module, ett av Enequis mindre system. Lösningen passade hushållet med 6 kilowattimmars lagringskapacitet och en hybridväxelriktare som gör det möjligt att hantera el från både solpanelerna på taket och batterierna i energilagret.

– Nils och Evas produktion av solel var högre än vanligt för en fastighet av deras storlek, vilket gjorde att det fanns massor av överskottsel som paret själva inte kunde nyttja. När vi tittat på deras elavtal, energiförbrukning och solenergiproduktion insåg vi att ett energilager skulle kunna kapa delar av deras elkostnader samtidigt som de skulle kunna ta vara på sin egenproducerade el på ett bättre sätt. Deras plan om att skaffa en elbil gjorde behovet av ett energilager ännu större, säger Enequis projektansvarige och fortsätter:

– Egentligen kan man säga att det vi pratade om i början var att flytta energi från dag till kväll. Ytterligare fördelar av att skaffa ett energilager är framför allt att det kapar effekttoppar och möjliggör säker elbilsladdning hemma.

Eva tipsar #1

Slut cirkeln för plånbokens och planetens skull

”Med kombinationen solpaneler, energilager och elbil blir det nästan gratis att köra. Vi är imponerade över att det fungerar så bra.”

Att köra på solstrålar

En tid innan Nils och Eva införskaffade energilagret hade de slagit till och köpt en ren elbil.

– Vi är förvånade, för det kostar nästan ingenting att köra den, i och med att den går på el som vi skördar själva. Jämfört med en bensinbil kostar den knappt en tiondel i drift, säger Eva.

Varje morgon står nu bilen fulladdad och uppvärmd med solel så att deras son, som de delar elbilen med, får lite solsken med sig när han startar dagen.

– Att kombinera solpaneler, energilager och elbil som vi har gjort är som att sluta hela cirkeln. Det känns fantastiskt, avslutar Eva.


Solenergisystem

18 18
 paneler

Energilagringssystem

6 6
 kWh

Kontakta oss för mer information:

Kontakta oss
First
Last