Laddfordon driver elkonsumtion och ställer nya krav på eldistribution

Vår skalbara batterilösning och styrning av elkonsumtionen gör att elnätet klarar omställningen till laddningsbara fordon i kombination med fortsatt ökad elkonsumtion.

// Patrik Hahne, Enequis VD

Svenska batteriframgångar ledde fram till Enequi

Möt Lars Fredriksson
– Sveriges främsta batterientreprenör

Marknaden redo för Enequis system

Min bedömningen är att marknaden är mogen för Enequis lösning eftersom den snabba övergången mot ett fossilfritt samhälle som också är mer elberoende ställer krav på elförsörjningen som dagens elnät och fastigheter inte klarar av. En utveckling som innebär problem som Enequi ska vara med och lösa.
//  Mats R Karlsson , Enequis ordförande