Gamla elnät drabbar elbilister – effekttariffer höjer elpriset

De senaste åren har problemen med både effektbrist och kapacitetsbrist i det svenska elnätet fått stora konsekvenser. Myndigheten Svenska kraftnät har vid upprepade tillfällen varnat för effektbrist i Sverige – det vill säga att efterfrågan på el är större än utbudet – samtidigt som Energimarknadsinspektionen nu utformar nya regler för så kallade effekttariffer för att […]

Läs mer
Svenska batteriframgångar ledde fram till Enequi

Möt Lars Fredriksson – Sveriges främsta batterientreprenör.​ Historien om Enequis batteriframgångar började med att den dåvarande vd:n på teknikagenturen Gylling Components, Lars Fred­riksson, besökte Optima Batteries i USA. Han, ingenjören med fokus på elkraft, insåg snabbt potentialen hos dessa batterier. Deras höga startström och praktiska storlek passa utmärkt i bland annat större fordon, som traktorer. Förhandlingarna, som inleddes med sikte på att Gylling […]

Läs mer