Snabbkoppling flatkabel

Flatkabeln gör sig bäst i miljöer där flexibilitet är viktigt. Installationstiden minskar med upp till 60% jämfört med konventionell installation.

Flatkabel – Utmärkt som matning för kraft och signal

Flatkabel passar som mating i de flesta applikationer där flexibilitet behövs. Från små till stora fastigheter, kontor, skolor, lagerlokaler, sjukhus, garage med mera. Med en flatkabel som matning minskar kabelmängden som behöver dras avsevärt och därmed även brandrisken. Systemet är flexibelt och gör det lätt att planera. Det underlättar också vid förändringar under arbetets gång eller vid ombyggnation och renovering.

Applikation

Flatkabeln används med fördel som matning vid kraft- och signalinstallation, för att sedan övergå till snabbkopplat rundkabelsystem. Flatkabeln fungerar i de flesta installationer och och finns i ett brett sortimentet för inomhus- och utomhusbruk i 2,5mm2 till 16mm2. Kabeln passar i såväl kontor, butiker och hotell som i lagerlokaler, fabriker, garage och för installation av till exempel laddstationer.

Flatkabeln gör sig bäst i miljöer där flexibilitet är viktigt. Till exempel kontorslokaler byggs om eller flyttar väggar/arbetsstationer och då kan man lätt även flytta avtappningen eller komplettera med fler.

Planering och flexibilitet

Redan i planeringsstadiet är flatkabel ett tacksamt alternativ att jobba med. Fasta punkter för avtappning behöver inte planeras in, utan kan installeras på plats där eventuella hinder kan upptäckas. Vid planering krävs endast längden på till exempel korridoren och antalet avtappningar. På så sätt är systemet flexibelt för förändringar under arbetets gång och i framtiden. Vid till exempel renovering eller ombyggnad kan avtappningar kan lätt flyttas elelr läggas till vid behov.

Valmöjligheten finns också att förmontera avtappningar på flatkabeln innan den installeras, för att uppnå maximal effektivitet på plats. Det är en stor fördel när tiden för installation är begränsad.

Prestanda och säkerhet

Installation av flatkabel är säker på många sätt. Eftersom du inte behöver använda vanliga kopplingsboxar behöver du inte heller göra avbrott i kabeln. Detta säkerställer en kontinuerlig slinga och utesluter risken för felkoppling och polvändning. Kabeln är asymmetriskt formad vilket gör att avtappningen bara kan monteras åt ett håll.  

Vidare behövs inte heller någon avmantling eller skalning utan avtappningarna kontakternas genom isolations genomträngande skruvar eller med knivanslutning, detta gör hela installationen mycket tidseffektiv samt att spänningsfallet över en avtappning är näst intill obefintlig i jämförelse med en kopplingsbox​.

Att göra en installation med flatkabel som matning betyder att kabelmängden reduceras, vilket också minskar brandbeIastningen. Alla Enequis flatkablar håller brandklass Cca.

I och med att ledarna ligger plant kan de bättre göra sig av med den värme som utvecklas under last än vad en rundkabel kan. På detta sätt har flatkabel större kapacitet än motsvarande rundkabel. Se diagram nedan, en 2,5mm2 flatkabel kan enligt tester klara lika hög belastning som en 4mm2 rundkabel:

Ekonomi

Installationstiden minskar med upp till 60% jämfört med konventionell installation. Detta resulterar i en total kostnadsbesparing på upp till 30%. Kostnad för framtida förändringar minska också då arbetet är minimalt för att lägga till eller flytta en avtappning. Flatkabeln är lätt att integrera i ett befintligt system vid utbyggnad, genom att ansluta det via rundkabel. Systemet är anpassat till snabbkoppling i de lägre kvadraterna, vilket passar med moderna installationer. ​

Integration

Flatkabeln är lätt att integrera i ett befintligt system vid utbyggnad, genom att ansluta det via rundkabel. Systemet är anpassat till snabbkoppling i de lägre kvadraterna, vilket passar med moderna installationer.

Miljö

Genom en ökad återanvändning av installations­material vid om- och utbyggnad minskar miljö­påverkan. Elmiljön förbättras också genom bussledningar med svagström som ger minskade elektromagnet­iska fält.

Vad består flatkabelsystemet av?

Flatkablarna finns i flera varianter både för innomhus- och utomhusbruk. Kraftkablar från 2,5mm2 upp till 16mm2, samt kombinerade kablar för kraft och signal.

Till detta används imatningsboxar för anslutning och avtappningar för utåtgående. För det mindre kvadraterna är avtappningarna snabbkopplade för snabb övergång till rundkabel.

Standarder och certifieringar 

Flatkabelsysemet följer de relevanta standarder avsedda för produkterna. De halogenfria kablarna håller en brandklass på Cca s1 d1 a1 som standard men finns även i högre klass. Det uppfyller standarderna IEC/EN 61 535, RoHS, REACH och CE ​samt har certifiering enligt DIN EN ISO 9001 och DIN EN ISO 14001.

För det brandklassade sortimentet uppfylls alla relevanta standarder så som E30/E60/E90, brittisk standard FE180 och även London Underground standards.

Installationsexempel

DALI armaturer

I exemplet nedan används en 7-polig flatkabel, 5G2,5mm2+2×1,5mm2, för trefas kraft och DALI signal: ​

Ingående produkter:

 • Flatkabel HF 5+2Pol
 • Inmatning kraft + Dali
 • Inmatning kraft
 • Inmatning/avtappning Dali
 • Avtappning 5Pol
 • Avtappning 3Pol fasväljare
 • Avtappning 3Pol
 • Ändskydd

Laddstation

En installation av laddstationer för elbilar behöver vara flexibel och utbyggbar därför passar en flatkabellösning perfekt. Man sätter infrastrukturen direkt med en 16mm2 flatkabel och kan på så sätt förbereda för framtida tillägg av fler laddstationer.  Installationen är enkel och snabb och man kan förmontera laddstationerna till avtappningarna för ännu snabbare installation på plats.

Fördelar med en flatkabel jämfört med konventionell installation är att man inte har några avbrott i kabel som kopplingsboxar annars skapar. Man minimerar också felkoppling när man frångår den standardiserade kopplingsboxen. Avtappningarna till flatkabeln kan bara monteras åt ett håll och anslut med isoleringsgenomträngande skruv (piercing screw) och spänningsfallet är minimalt.

Ingående produkter:

 • Flatkabel HF 5Pol 16mm²
 • Inmatningsbox 16mm²
 • Avtappning 2x6mm²/1xmm²
 • Ändskydd
Ladda ner produktbroschyr för flatkabel