QuiPower nu med full funktionalitet även vid avdrag för grön teknik     

Publicerad

Skatteverket har sedan tidigare klargjort att installation av hembatterier är berättigat till avdrag för grön teknik om batterierna helt eller delvis används för att lagra egenproducerad el. I veckan kom ett nytt ställningstagande där det klargörs ”att batterierna till viss del utnyttjas till stödtjänster eller elprisarbitrage påverkar inte rätten till skattereduktion”. Det innebär att QuiPower nu kan komma till sin fulla potential – även vid utnyttjande av grön teknik-avdraget för skattereduktion.


Skatteverkets tidigare ställningstagande skapade en osäkerhet på marknaden och stjälpte i stället för att hjälpte försäljningen av just grön teknik. Många blev osäkra på vad de vaga formuleringarna i egentligen innebar och hur man skulle göra rätt. Skatterättsnämnden har nu i två beslut prövat frågan om skattereduktion för grön teknik kan medges även om annan inkomstbringande verksamhet, så som stödtjänster används utöver att lagra just egenproducerad el. I båda fallen har de kommit fram till att så snart ett batteri – som laddats med egenproducerad el vid produktionsöverskott – till någon del utnyttjas för fastighetens elbehov vid produktionsunderskott, även om batteriet till viss del även utnyttjas för stödtjänster.


Enequi är positiva till att Skatterättsnämnden och nu Skatteverkets ställningstagande för grön teknik-avdraget justerats för att främja omställningen till grön teknik.

– QuiPower har så många andra fördelar än att bara lagra egenproducerad el vid produktionsöverskott. Att till exempel köpa och sälja lagrad el vid olika tillfällen, det optimerar både hur elnätet utnyttjas och hur stor villaägarens elräkning blir – det är någonting som bör uppmuntras. Att stödtjänster, såsom FCR också blev godkänt ser vi som en bonus, säger Julia Erikson, Marknadschef på Enequi.

Med QuiPower får du intelligent energioptimering med funktioner som elprisoptimering, effekttoppskapning, tariffstyrning och snart även stödtjänster. Nu är det alltså möjligt att utnyttja hela QuiPowers intelligens även när du väljer att utnyttja grön teknik-avdraget.*

Här kan du läsa mer om QuiPower.

*Du som fastighetsägare är alltid ytterst ansvarig för att använda ditt QuiPower-system används enligt Skatteverkets gällande riktlinjer.