Finansiera din gröna investering

Det ska vara enkelt och förmånligt att investera i solpaneler och energilagring. Enequis samarbetspartner Hemma hjälper villaägare att finansiera sin solenergianläggning och få en attraktiv bolåneränta.

Genom Hemmas digitala tjänst kan villaägare erhålla skattereduktion för Grön Teknik på hela investeringen och samtidigt få stöd för det återstående beloppet via smart finansiering.

En installation av energilagring och solpaneler på minst 4,5 kW ger rätt till grön bolånerabatt, med upp till 85 procent belåningsgrad hos Hemma. Genom en enkel ansökan, snabbt svar och utan att behöva byta bank kan nu många villaägare sänka sin månadskostnad och samtidigt bli producenter av ren och miljövänlig solenergi.

  1. Längta efter att producera och lagra egen förnybar el
  2. Ansök om grönt bolån hos hemma.se
  3. Få ett snabbt svar från hemma.se
  4. Installera solpaneler och energilager i ditt hus
Ansök om grönt bolån här

Om finansiering via Hemma

Hemma är ett bostadskredinstitut specialiserat på grön finansiering, som precis som Enequi vill accelerera den gröna omställningen av bostäder. Hemma göra det enklare och lönsammare för hushåll att investera i ett klimatsmart boende. Hemma säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta.

Hemma står under Finansinspektionens tillsyn vilket innebär att det är lika tryggt att ta ett lån via Hemma som hos din vanliga bank. Du behöver inte heller byta bank, bara bolåneleverantör.

Hemmas vision är att göra det enklare och lönsammare att investera i ett klimatsmart boende. Även om det byggs nya energieffektiva bostäder så är det flesta byggnader vi kommer bo i år 2050 redan byggda. Därför är det viktigt att omställningen tar fart för att vi ska klara klimatmålen. I dagsläget saknas ett grönt bolån som driver omställning av befintliga byggnader. Det vill vi ändra på. Genom vårt gröna bolån ser vi till att det finns tydliga ekonomiska incitament för hushåll att investera i energieffektivisering och förnybar energi.

Läs Dagens Industris artikel om Hemma.