Ett nytt smart sätt att spara och effektbalansera din el

Färdiga energilösningar som balanserar behovet i alla typer av fastigheter

Enequi PBS är hjärtat i effektbalanseringen i moderna fastigheter. Den kan utökas i storlek beroende på hur många kilowatt du behöver och är enkel att installera. Efter att du har ”plug-n-play” kan du kontrollera enheten varifrån du vill, när du vill. Enhetens tank, Nilar-batterierna, fungerar i nordiska temperaturer vilket möjliggör att placera den där du vill – även utomhus. Själva hjärnan och musklerna är kontrollenheten som kontinuerligt övervakar, optimerar och balanserar din ström automatiskt.

Får alla elektriska prylar att fungera

Grundprincipen är att ta hand om elenergin då den finns tillgänglig, lagra den i det inbyggda batteripaketet och med hjälp av ett 3-fassystem fördela och hantera fastighetens totala behov.

Systemet är smart och övervakar att batteriet laddas och förbrukas på rätt sätt. Det mäter och bevakar också fastighetens behov av el och hur mycket som produceras. Systemet ser därefter till att harmonisera och balansera all tillgänglig ström/el mellan faserna för att kapa effekttoppar, som riskerar att slå ut en säkring. 

Vi kallar det för Robin Hood-effekten – att ta från en rik fas och ge till en fattig.

Under dagen fylls lagrets batterier upp.

Antingen från egna källor som solceller och vindkraft, eller genom att man köper el under den tid då den är som billigast hos kraftbolagen. Elen fördelas sedan ut via alla tre faser efter angivet behov / inställning / programmering.

Mät, övervaka styr fastigheten trådlöst via blåtand med vår E-node

Boostar din billaddning säkert

Ladda lagret 20ggr billigare på natten
– använd när elen är som dyrast

Lagra energi – spara el och använd när den behövs som bäst

Lösningen på våra kommande effektproblem är att balansera mängden tillgänglig energi. Det innebär att vi lagrar energin när den är billig att köpa in, eller när solen producerar som mest, och använder den sedan när du behöver mest effekt, vilket också är tiden då elen är som dyrast att köpa in. PBS fungerar som en energibuffert som tar vara på elen som solpaneler genererar under dagtid. Den sparade energin kan utnyttjas som reservkraftkälla till fastigheten under elavbrott.

Ta vara på grön energi

Solpaneler på taken blir en allt vanligare syn både i bostadsområden och på kommersiella fastigheter. Men det är svårt att tillgodogöra sig energin från dessa. En stor del av solenergin produceras när ingen är hemma och det slutar ofta med att denna el säljs till energibolag eller nätägare med förlust.

Smart & säker laddning i hemmet eller stora garage

Ladda elbilen utan att nätet sätter stopp.

PBS-systemet har en inbyggd funktion för optimal laddning av elfordon. Så mycket energi som möjligt styrs till laddningen, med hänsyn till övriga användning i huset och vilken prioritering av dessa som ställts in i systemet. Det hanterar samtidigt enfas- och trefasladdning.